неділя, 31 січня 2016 р.

30 січня 2016 року на базі Української гімназії ім. Івана Франка №1 м. Тернополя відбувся VІ етап ХVІ Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. Участь у ньому приймав учень 3 класу Острівської ЗОШ І-ІІІст., преможець  ІІІ етапу конкурсу Діваков Дмитро. Бажаємо йому перемоги!


                                                                  


четвер, 28 січня 2016 р.

До уваги вчителів 2-х класів!
 Вебінар, запланований на 01.02.2016 року переноситься.
Дату проведення вебінару буде повідомлено додатково.

середа, 27 січня 2016 р.

27 січня 2016 року відбулося засідання Школи професійної адаптації молодого вчителя з проблеми "Організація пошуково - дослідницької діяльності молодших школярів".
Досвідом своєї роботи з даної проблеми поділилася вчитель початкових класів Товстолузької ЗОШ І-ІІІст. Івасечко О.Т. Про організацію самостійної та самоосвітньої діяльності учнів початкових класів розповіла керівник Школи Березіцька Н.С. Молоді вчителі взяли участь у круглому столі на тему " Проблемно - пошукові ситуації на уроках в початкових класах як мотиваційний компонент".
(Матеріали засідання розміщені на сторінці "Школа професійної адаптації молодого вчителя").

середа, 20 січня 2016 р.

До уваги вчителів початкових класів!МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 34 від 19 січня 2016 року
Про документи про підвищення кваліфікації
Відповідно до частини дев’ятої статті 47 Закону України "Про освіту", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою врегулювання питання щодо виготовлення, видачі та обліку документів про підвищення кваліфікації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити примірний перелік інформації, яка повинна міститися у документі про підвищення кваліфікації, що додається.
2. Рекомендувати закладам післядипломної освіти (відповідним структурним підрозділам вищих навчальних закладів/наукових установ) ведення обліку виданих документів про підвищення кваліфікації у книзі обліку, яка прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу/наукової установи).
У книзі обліку рекомендовано відображати такі дані:
  • порядковий реєстраційний номер;
  • прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано документ;
  • номер та серія документа;
  • дата видачі документа;
  • підпис особи, яка видала документ;
  • підпис особи, яка отримала документ.
3. Департаменту вищої освіти (Шаров O. I.) довести цей наказ до відома закладів післядипломної освіти (відповідних структурних підрозділів вищих навчальних закладів/наукових установ).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.
Міністр       С. М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
№ 34 від 19 січня 2016 року
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
інформації, яка повинна міститися в документі про підвищення кваліфікації
1. Назва документа про післядипломну освіту.
2. Прізвище, ім’я, по батькові слухача.
3. Повне найменування закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу/наукової установи) із зазначенням форми власності та підпорядкування.
4. Строки навчання у закладі післядипломної освіти (відповідному структурному підрозділі вищого навчального закладу/наукової установи).
5. Назва програми (курсу, спецкурсу, семінару, тренінгу) підвищення кваліфікації.
6. Перелік програмних результатів навчання та обсяги навчального часу в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.
7. Назва теми випускної роботи з оцінкою (якщо це передбачено навчальним планом).
8. Серія та реєстраційний номер документа про підвищення кваліфікації, які самостійно визначаються закладом післядипломної освіти (відповідним структурним підрозділом вищого навчального закладу/наукової установи) за формою "СС XXXXXXXX/YYYYYY-ZZ", де СС - серія документа, позначена кириличними літерами, ХХХХХХХХ - ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи, YYYYYY - порядковий номер документа в межах даної серії, ZZ - останні дві цифри року видачі документа.
9. Посада, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи закладу післядипломної освіти (відповідного структурного підрозділу вищого навчального закладу/наукової установи).
Директор департаменту вищої освіти 
     O. I. Шаров

вівторок, 12 січня 2016 р.

Обговорюємо проект" Концепції початкової освіти"                                                     Пропозиції
                 вчителів початкових класів Тернопільського району
                                        Тернопільської області
                      до проекту «Концепції початкової освіти»
Обговоривши проект «Концепції початкової освіти» вважаємо, що у ньому є ряд позитивних змін, а саме:
-  урізноманітнення форм навчання (інтегровані заняття, практичні роботи, міні-дослідження, екскурсії, навчальні проекти);
-  зменшення кількості учнів у класах до 25 осіб;
-   поділ учнів на підгрупи для вивчення окремих предметів при наповненні класів більше 20 школярів;
-  запровадження у першому класі протягом вересня адаптаційного періоду« входження у шкільне життя»;
-  формування окремих класів для учнів 6-річного і 7- річного віку (за наявності достатньої кількості дітей);
-  запровадження ставки вихователя (помічника-асистента вчителя) для кожного класу, де кількість дітей більша за 20, а в інклюзивних класах – більша за 10;
 Та є ряд нововведень, з якими  ми категорично не погоджуємося:
-  із запровадженням інтегрованого курсу « Світознавство», що охоплює зміст раніше існуючих навчальних предметів «Природознавство», «Основи здоров’я» і «Я у світі» втрачається їх велика частина. Ми вважаємо, що природознавство – це  фундаментальна наука ,що дає підгрунтя  для подальшого вивчення таких природничих наук як: біологія, анатомія, географія, хімія, фізика. Не маючи відповідного рівня знань з природознавства, учні не будуть мати змоги на належному рівні опановувати програмовий матеріал з вище вказаних предметів;
-  поглиблене вивчення окремих предметів доцільно вводити у середній ланці школи, а не у початкових класах;
- недоцільно вивчати у початкових класах навчальний матеріал у формі модулів;
- слід залишити у навчальних програмах предмети «Літературне читання», «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво»;
-         - з якою метою у проекті збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови? Ми всі говоримо про виховання  патріотизму у наших школярів , то чому на перший план не ставимо вивчення рідної мови?! В жодній країні світу не приділяють стільки уваги іноземним мовам. Всі прагнуть запобігти перевантаженню молодших школярів, а наш педагогічний досвід показує, що збільшення уроків іноземної мови призведе до ще більшого навантаження учнів;
-  введення предмета «Хореографія» не є доцільним, адже для його реалізації необхідні: спеціаліст, відповідна матеріальна база та приміщення;
-  в проекті концепції не чітко роз’яснено використання третьої години фізичної культури: не зрозуміло, яким чином її планувати, облікувати і т.д.;
- потребує вдосконалення пункт проекту концепції, що стосується введення п’яти годин виховних занять у кожному класі; виховну роботу з молодшими школярами залишити тільки за вчителями початкових класів;
- викликає сумнів підготовка дітей до школи за єдиною програмою, яку мають здійснювати дошкільні заклади або сімя;
- доцільно залишити оцінювання учнів у формі бальної системи з 3 класу; запропонований механізм оцінки результатів навчальної діяльності учнів за допомогою слів-символів є примітивним та необ’єктивним.

Методист з початкової освіти ТРМК
Дівакова І.І.

Керівники методоб’єднань:
Івах Г.З.,  Гайдук Г.В.,  Чернець С.А.,  Балик Н.С.
Брикайло Н.Я.,  Кохман Л. В., Березіцька Н.С.